Akrobatyka/Gimnastyka Artystyczna dla dzieci i młodzieży

Zajęcia z akrobatyki i gimnastyki artystycznej dla dzieci stanowią idealny trening ogólnorozwojowy bazujący na wzmocnieniu siły, wytrzymałości, koordynacji i gibkości. W trakcie zajęć pracować będziemy nad rozwojem umiejętności pracy indywidualnej oraz w grupie, wzmacnianiem całego korpusu ciała, skupieniem zaangażowaniem i poświeceniem oraz rozwojem zmysłu równowagi oraz orientacji w przestrzeni.
Instruktor Anna Dykas- Absolwentka oraz stypendystka Akademii Muzycznej w Łodzi na kierunku Choreografia i techniki tańca oraz absolwentka Studium Teatru Ruchu Kathleen Ann Thompson. Instruktorka pilates i akrobatyki.Od 3 lat zajmuje się akrobatyką oraz tańcem na kole powietrznym. Zafascynowana jest ciągłym poznawaniem granic i możliwości ludzkiego ciała oraz sztuką contortion.